Past Office Bearers

Year Chairman President Vice President Secretary Joint Secretary Treasurer
1996-1997 I V Sharma Deepak Bahl M K Pant / Sushil Sethia R N Vajpeyi
1997-1998 I V Sharma Deepak Bahl M K Pant / Sushil Sethia R N Vajpeyi
1998-1999 I V Sharma Deepak Bahl Sushil Sethia B K Agarwal
1999-2000 P K Bose N K Navalakha M K Pant L M Tyagi
2000-2001 P K Bose P K Chowbey R N Vajpeyi Kaushik Roy
2001-2002 Mukta Nain P K Chowbey Sushil Sethia Kaushik Roy
2002-2003 Mukta Nain Sushil Sethia K K Khandelwal D K Oberoi
2003-2004 Mukta Nain Sushil Sethia K K Khandelwal D K Oberoi
2004-2005 Mukta Nain Sushil Sethia P K Chowbey Kaushik Roy
2005-2006 Mukta Nain Sushil Sethia Arun Kr Dalmia Kaushik Roy
2006-2007 Mukta Nain Shyam Agarwal Arun Kr Dalmia Kaushik Roy
2007-2008 Mukta Nain Shyam Agarwal Sanjay Jain Sunil Harlalka
2008-2009 Mukta Nain Vinod Neotia Rajendra N Raja Sunil Harlalka
2009-2010 Mukta Nain Vinod Neotia / Arun Kr Dalmia Rajendra N Raja Mohan Goenka
2010-2011 Mukta Nain Arun Kr Dalmia Sanjay Jain Mohan Goenka
2011-2012 Mukta Nain C K Karnani Sanjay Jain Mohan Goenka
2012-2013 Mukta Nain C K Karnani Ashish Jhunjhunwala Sanjay Jain
2013-2014 Mukta Nain R N Vajpeyi Ashish Jhunjhunwala Mohan Goenka
2014-2015 Mukta Nain Sanjay Jain Sachin Saraff Mohan Goenka
2015-2016 Mukta Nain Sanjay Jain Sachin Saraff Anand Saraf
2016-2017 Mukta Nain Ashish Jhunjhunwala Sachin Saraff Anand Saraf Mohan Goenka Kisan Kr Khandelwal
2017-2018 Mukta Nain Ashish Jhunjhunwala Sachin Saraff Anand Saraf Mohan Goenka Kisan Kr Khandelwal